Copyright en colofon

© Joke Bruynzeel 2020. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Joke Bruynzeel worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.

Colofon
Concept: Pricares
Teksten: Dvoot
Ontwerp & realisatie: guanábana creative media
Eindredactie en coördinatie: Joke Bruynzeel